menu

MonologPHPMailer

MonologPHPMailer je PHPMailer odjemalec za Monolog. Omogoča pošiljanje dnevniških datotek na e-pošto z PHPMailer.

Namestitev

Zahteve

MonologPHPMailer zahteva vsaj PHP 5.5.0, Monolog 1.x ali 2.x in PHPMailer 6.x.

S programom Composer

Priporočen način za nameščanje programa je s programom Composer, upravljalcem odvisnosti za PHP.

Dodajte filips123/monolog-phpmailer v projektne odvisnosti v composer.json. Namestila se bosta tudi Monolog in PHPMailer, vendar je priporočljivo, da ju dodate ročno.

{
  "require": {
    "monolog/monolog": "^1.0",
    "phpmailer/phpmailer": "^6.0",
    "filips123/monolog-phpmailer": "^1.0"
  }
}

Ne pozabite zagnati composer install in dodati require 'vendor/autoload.php'; v vašo program.

Brez programa Composer

Lahko tudi prenesete vse datoteke v mapi src iz GitHuba in jih nato ročno vključite v svoj program. Prav tako morate ročno namestiti Monolog in PHPMailer.

Uporaba

V svoj zapisovalec morali dodati odjemalec MonologPHPMailer\PHPMailerHandler. Njegov prvi argument mora biti instanca PHPMailer.

Primer

<?php

use MonologPHPMailer\PHPMailerHandler;

use Monolog\Formatter\HtmlFormatter;
use Monolog\Logger;
use Monolog\Processor\IntrospectionProcessor;
use Monolog\Processor\MemoryUsageProcessor;
use Monolog\Processor\WebProcessor;

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$mailer = new PHPMailer(true);
$logger = new Logger('logger');

$mailer->isSMTP();
$mailer->Host = 'smtp.example.com';
$mailer->SMTPAuth = true;
$mailer->Username = '[email protected]';
$mailer->Password = 'password';

$mailer->setFrom('[email protected]', 'Logging Server');
$mailer->addAddress('[email protected]', 'Your Name');

$logger->pushProcessor(new IntrospectionProcessor);
$logger->pushProcessor(new MemoryUsageProcessor);
$logger->pushProcessor(new WebProcessor);

$handler = new PHPMailerHandler($mailer);
$handler->setFormatter(new HtmlFormatter);

$logger->pushHandler($handler);

$logger->error('Error!');
$logger->alert('Something went wrong!');

Različice

Program za različice uporablja SemVer. Za ogled objavljenih različic obiščite oznake na skladišču.

Licenca

Program je zaščiten z licenco MIT. Za podrobnosti glejte datoteko LICENSE.