menu

SenseOUT

Sense HAT LED prikazovalnik kot Linux FIFO datoteka.

Sense HAT

Opis

Ta porjekt uporablja Python 3 program, ki bere iz Linux FIFO datoteke in rezultat izpiše na Sense HAT LED prikazovalnik. Branje iz navadnih ter drugih device datotek je tudi podprto.

Projekt je narajen samo za zabavo in naj ne bi imel uporabne vrednosti. Če jo najdete, mi to prosim sporočite.

Uporaba

Projekt deluje samo na Raspberry Pi z nastavljenim Sense HAT in nameščenim programskim jezikom Python. Preizkušen je bil samo na Raspberry Pi 3, vendar najverjetneje deluje tudi na drugih različicah Raspberry Pi.

Najprej morate klonirati projekt:

git clone  https://github.com/filips123/SenseOUT.git # Klonira projekt
cd SenseOUT # Premakne se v mapo s projektom

Nato morate ustvariti novo Linux FIFO datoteko:

mkfifo sensehat # Ustvari novo FIFO datoteko

Privzeta datoteka je sensehat. Za njeno spremembo podajte pot do druge datoteke kot prvi parameter:

python3 handler.py /path/to/file # Uporabi drugo datoteko

Program lahko zaženete tudi v ozadju:

python3 handler.py & # Zažene program v ozadju

Nato lahko v datoteko pišete podatke, ki bodo prikatani na Sense HAT LED prikazovalniku:

echo "ABC" > sensehat # Izpiše samo na Sense HAT LED prikazovalniku
# ALI #
echo "ABC" | tee sensehat # Izpiše v terminal in Sense HAT LED prikazovalnik

Izpišete lahko tudi izhode drugih ukazov, vendar ni priporo9čljivo uporabiti datoteke z dolgim izhodom:

ls | tee sensehat # Vsebino mape izpiše v terminal in Sense HAT LED prikazovalnik

Licenca

Program je zaščiten z licenco GNU General Public License v3.