menu

PHP Config Writer v1

PHP Config Writer je PHP knjižnjica za enostavno zapisovanje konfiguracijskih datotek v navadni ali razredni obliki.

Ta različica je zastarela. Uporabite novo različico v2.

Namestitev in uporaba

Vse datoteke, razen .travis.yml, README.md in composer.json, prenesite na strežnik.

Zapisovanje pdatkov

  • Najprej vpišite kodo:
include(''); // Med ' in ' vpišite pot do php-config.php datoteke

$config = new Config;

$config->language(''); // Med ' in '; vpišite jezik (slovenian ali english)
$config->showClass(); // Med ( in ) vpišite ali naj prikaže razred (1 ali 0)
$config->showOther(); // Med ( in ) vpišite ali naj prikaže vrednosti zunaj razreda (1 ali 0)
  • Dodajate lahko tudi komentarje:
$config->comment(''); // Med ' in ' vpišite komentar
  • Vrednosti dodajate s to kodo:
$config->set('', '', ''); // Prvi argument je ime vrednosti, drugi vrednost, tretji pa komentar (po želji)
  • Za zapis v datoteko napišite še:
$data = $config->toString(' ','', ''); // Prvi argument je ime razreda (po želji drugače prazno), drugi je kaj naj bo v razredu (po želji drugače prazno), tretji pa dodatna koda izven razreda (po želji drugače prazno)
$config->toFile('', $data); // Prvi argument je ime datoteke v katero se naj zapiše, drugega pustite privzeto

Branje podatkov

  • Če ste uporabili razred vpišite:
include('pot_do_datoteke'); // Namesto pot_do_datoteke vpišite pot do datoteke

$razred = new razred; // Namesto razred vpišite ime razreda

echo $razred->$ime_vrednosti; // Namesto razred vpišite ime razreda, namesto ime_vrednosti vpišite ime vrednosti
  • Če niste uporabili razreda vpišite:
include('pot_do_datoteke'); // Namesto pot_do_datoteke vpišite pot do datoteke

echo $ime_vrednosti; // Namesto ime_vrednosti vpišite ime vrednosti

Napake

  • Če želite pridobiti napako, vpišite:
echo $config->status_message();
  • Če želite pridobiti status, vpišite:
echo $config->status(); // 1 pomeni dokončano, 0 pomeni napaka